top of page

Fondsenwerving

 

Wat kunt u doen ?

Voorop: elke bijdrage is vrijwillig en elke bijdrage is van harte welkom, ongeacht hoe groot of klein deze is. De artsen en therapeuten zullen niet weten of u een bijdrage hebt geleverd. Of u wel of niet bijdraagt heeft geen invloed op uw behandeling. 

 

Projecten 2022:

In de zaal van het Van Dam Huis een gerichte verlichting aanbrengen waardoor de tentoongestelde schilderijen, kunstwerken en prenten mooier belicht kunnen worden.

 

Om bij te dragen aan het milieu wordt er een daktuin gerealiseerd, waaraan de Vriendenstichting een belangrijke bijdrage wil leveren.

 

Daarnaast blijven er gelden nodig om de lopende activiteiten te blijven bekostigen.

 

Periodieke gift

Voor een periodieke schenking is geen notariële akte meer nodig. Als schenker kunt u op deze manier, in het hoogste belastingtarief, met dezelfde middelen het tweevoudige te schenken.

 

Legaat.

U kunt in uw testament een schenking opnemen aan de Vriendenstichting. In overleg met het bestuur kunt u aan deze schenking voorwaarden verbinden.

 

Sponsoring

In bijzondere omstandigheden kunnen bedrijven of instellingen besluiten om ons te sponsoren. Neem hiervoor contact op met Bob van der Ploeg bob@ploegcon.nl

 

LET OP!  Wij hebben een  ANBI status, uw giften zijn dan ook aftrekbaar.

 

Vriendenstichting

Antroposofisch Centrum Haarlem

 

Prinsen Bolwerk 12

2011 MB Haarlem

Triodosbank:

NL43 TRIO 0198 0161 31

 

KvK   61917265

RSIN 854547538

 

Bestuur:

 

Mw. V.M.P. Reijns

voorzitter

 

De heer R vd Ploeg

secretaris / penningmeester

 

Mw. N.M. Huizenga

lid

bottom of page