Fondsenwerving

 

Wat kunt u doen ?

Voorop: elke bijdrage is vrijwillig en elke bijdrage is van harte welkom, ongeacht hoe groot of klein deze is. De artsen en therapeuten zullen niet weten of u een bijdrage hebt geleverd en of u wel of niet bijdraagt heeft geen invloed op uw behandeling. 

 

Projecten 2018:

In het nieuw te bouwen antroposofisch centrum komt de 

bibliotheek van het informatie-centrum aan het Floraplein. Hiervoor is € 25.000 nodig. Doe een gift en maak de nieuwe bibliotheek mogelijk ! 

 

De tuin van het nieuwe centrum moet worden ontworpen en ingericht. Hiervoor is een mooi plan van Copijn, tuin- en landschapsarchitecten. Hiervoor is € 40.000 nodig. 

 

Bij een antroposofisch centrum hoort een duurzaam energiebeleid, dat tevens de huisvestingskosten kan drukken voor de therapeuten. De vrienden willen daarom graag bijdragen aan zonnepanelen ter waarde van 30.000 euro. 

 

Gerichte gift:

Voor 2018 hebben we 3 projecten waarvoor we geld proberen binnen te krijgen: de bibliotheek, de tuin en zonnepanelen. Zie hierboven. Vermeld bij mededelingen voor welk project u gericht uw schenking doet.

 

Tegeltje (= fiscaal gewone gift)

Met een ‘tegeltje’ koopt u symbolisch een vloertegel en draagt u bij aan de inrichting van het nieuwe gebouw. Een tegeltje kost € 250,-. Uiteraard kunt u meerdere tegels 'kopen'. Deze schenking is een gift die voor de belasting aftrekbaar is, wanneer het totale bedrag van alle giften meer is dan het drempelbedrag. 

 

Periodieke gift

Door een wetswijziging is er voor een periodieke schenking geen notariële akte meer nodig. Als schenker kunt u op deze manier, in het hoogste belastingtarief, met dezelfde middelen het tweevoudige te schenken.

 

Legaat.

U kunt in uw testament een schenking opnemen aan de vriendenstichting. In overleg met het bestuur kunt u aan deze schenking voorwaarden verbinden.

 

Sponsoring

In bijzondere omstandigheden kunnen bedrijven of instellingen besluiten om ons te sponsoren. Neem hiervoor contact op met Hans Levelt, voormalig directeur van Simon Levelt, groothandel in koffie en thee.

 

 

LET OP!  Wij hebben een  ANBI status, uw giften zijn dan ook aftrekbaar.

 

Vriendenstichting

Antroposofisch Centrum Haarlem

 

Prinsen Bolwerk 12

2011 MB Haarlem

Triodosbank:

NL43 TRIO 0198 0161 31

 

KvK   61917265

RSIN 854547538

 

Bestuur:

 

Mw. V.M.P. Reijns

voorzitter

 

De heer R vd Ploeg

secretaris / penningmeester

 

Dhr. Mr. J Verheul

lid