top of page

Wanneer is uw gift aftrekbaar ?

 

Wanneer is uw gift aftrekbaar ?

 

De Vriendenstichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. 

 

Voorwaarden van de belastingdienst voor het aftrekken van gewone giften:

 • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. Voorbeelden van een tegenprestatie zijn: U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek. 

 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan. (desgewenst ontvangt u van de penningmeester een bevestiging van uw gift). 

 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. (het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek)

 • Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Bereken het aftrekbare bedrag. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag uw aftrekken

 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum . Dat is 10% van uw drempelinkomen)

 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen

 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd

 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn

 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

 • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

 

 

 

 

 

Vriendenstichting

Antroposofisch Centrum Haarlem

 

Prinsen Bolwerk 12

2011 MB Haarlem

Triodosbank:

NL43 TRIO 0198 0161 31

 

KvK   61917265

RSIN 854547538

 

Bestuur:

 

Mw. V.M.P. Reijns

voorzitter

 

De heer R vd Ploeg

secretaris / penningmeester

 

Mw. N.M. Huizenga

lid

bottom of page